BEQUES LLIBRES DE TETX

LLIBRES DE TEXT 2012/2013

- En breu es publicarà l’Orde de convocatòria per a l’adquisició de

llibres de text i de material didàctic i informàtic.

- No es pot sol·licitar cap ajuda fins que no isca publicada la dita

convocatoria. Els centres no poden gravar cap sol·licitud d’ajuda de
llibres, ni enviar-la telemàticament, en el programa ITACA ni en GESCEN.

- Per a sol·licitar la dita ajuda caldrà que torne a omplir i presentar

el mateix model de sol·licitud, però només per a llibres de text, tenint
en compte que, a més que el que es va indicar per a menjador o
transport, cal omplir les dades bancàries on l’alumne vol rebre l’ajuda.
Les situacions sociofamiliars han de ser les mateixes que les indicades
per a menjador o transport, ja que la documentació presentada en el seu
moment es vàlida per a ara. Igualmente, la sol·licitud ha d’estar
firmada pels sol·licitants

Comentaris

Entrades populars