ASSEMBLEA GENERAL


Es convoca Assemblea General a tots els pares i mares el pròxim dimarts dia 19 de juny a les 19:45 h. en primera convocatòria i a les 20:00 en segona en el IES Nº 3

Amb el següent orde del dia:

1º)  Lectura de l’acta anterior i aprovació si procedeix.
2º)  Tancament del curs escolar 2011-2012.
3º)  Incorporació de membres a la junta directiva.
4º)  Explicació de reserva de llibres per part de l’ampa
5º)  Prec i Preguntes.
AMPAIESNº3 DÉNIA

Comentaris

Entrades populars