PLATAFORMA

MANIFEST EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC I ELS SERVEIS PÚBLICS
Després de quatre anys de profunda crisi econòmica, es segueix argumentant que, per sortir-ne, es
requereix una reducció de la despesa social i una minoració dels sistemes fiscals i, en definitiva, una
menor presència de l'actuació dels poders públics i una menor inversió en els serveis públics. El resultat
és evident: cada vegada estem pitjor. Aquest no és el camí.
A més, tots els experts indiquen que la despesa en Educació és la millor inversió possible per al futur
dels pobles, i més encara en un país com el nostre, que va arribar tard al desenvolupament de les
societats europees avançades i que, fins fa pocs anys , tenia molt greus mancances educatives, fins i tot
en la formació bàsica de la ciutadania.
Les retallades en l'educació pública estan venint tant per l'empitjorament de les condicions de treball del
professorat (reduccions salarials, augment de la jornada laboral, retallades en altres prestacions com els
complements en situació de baixa per malaltia, etc.). Com per l'adopció unilateral de mesures d'augment
de la ràtio, de la disminució de grups, de la desaparició dels diversos programes d'ajuda i reforç a
l'alumnat, etc., el que està provocant la retallada de les plantilles dels centres i una forta reducció del
professorat interí. A més s'acaba amb la jubilació anticipada, es congelen les ofertes d'ocupació pública
docent i es redueixen greument les partides per a despeses de funcionament dels centres educatius i les
destinades a infraestructures i equipament.
Ni els anys de bonança ni l'actual crisi econòmica han afectat a tots per igual. En els anys bons, mentre
molts s'enriquien, els docents i els professionals del sector públic educatiu vam tenir uns creixements
retributius modestos. Els que realment es van beneficiar llavors són els mateixos que ara pretenen fer
carregar tot el pes de la crisi sobre l’empleat públic. No podem acceptar les retallades salarials ja
aplicades, ni les noves que pretenen aplicar-nos; tampoc podem acceptar l'empitjorament de les nostres
condicions laborals, que a més van a impedir que més de 50.000 universitaris acabats de titular
s'incorporen en els propers anys al sistema educatiu públic.
Actualment l'ensenyament públic arriba a tots els racons del nostre país, des de l'illa més petita fins al
poble més aïllat de les muntanyes, des del centre de les ciutats fins als seus barris més allunyats, és a dir,
allà on mai serà rendible per a la iniciativa privada. És la que assegura l'escolarització de tota la població
allà on siga.
L'ensenyament públic acull a tot l'alumnat, sense cap tipus de discriminació ni de selecció prèvia.
L'ensenyament públic ha impulsat l'avanç del nostre país en aquesta última etapa històrica i ha estat clau
del nostre contracte social, perquè ha estat la millor garantia del dret constitucional a l'educació.
En definitiva, l'ensenyament públic és l'única que garanteix la igualtat d'oportunitats, la cohesió social,
la superació de les desigualtats d'origen, la vertebració de tota la societat en un objectiu comú i el
progrés individual i social de tots, no d'uns pocs.
Considerem que els serveis públics d'interès general són font de desenvolupament econòmic, creació
d'ocupació, prosperitat i cohesió social.
NO A LES RETALLADES EN ELS SERVEIS PUBLICS!!!
PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC DIGNE I DE QUALITAT!!!!!
RETIRADA DELS DECRETS AUTONÒMIC I ESTATAL
EL FUTUR ESTÀ EN LA EDUCACIÓ!!

Comentaris

Entrades populars