contestació a les declaracions del sr. concejal publicaes en canfali el dia 1 d'agost

L’Ampa del 3º institut vol aclarir certes dubtes sobre les declaracions del concejal Sr. Sancho
1º Insistir que el trasllat de las aules prefabricades queda como una simple anècdota, ens pareix de una falta de respecte amb esta comunitat educativa, primer perquè portem mesos informant tant a els pares com a els alumnes de que el trasllat anava a ser positiu
El professorat duia temps empaquetant y preparant-se per a el trasllat, tot el material educatiu y administratiu s’ encontra actualment en una empresa de mudances (Esperem-nos que aquesta despesa es faja càrrec alguna administració autonòmica o local i no suposar una despesa per l’ institut).
2º El compromís arrancat a conselleria per instal•lar 6aules més, una de las quals es per a us exclusiu de la biblioteca, pues be seguim aclarint segons la previsió de matriculació per a el pròxim curs son de 100 alumnes més,per tal motiu fa mesos que es demanaren eixes aules més a conselleria el propi centre. L’oferta educativa del centre engloba el desdoblament d’assignatures, que para el pròxim curs en 1º y 2º de la ESO son més que en els cursos anteriors,la biblioteca no es va poder instal•lar pues el material de la mateixa i laboratori ens va arribar aproximadament a final del 2º trimestre ja que ens teníem que traslladar no es va vorer oportú desempaquetar.
3º L’educació de qualitat a la que es refereix el sr. Concejal no es gràcies a aquesta corporació municipal si no al professorat, personal administratiu,ganivet psicològic personal de neteja i vedells fan possible que els nostres fills no tingué manca educativa dins les seves possibilitats enhorabona a tots ells per el seu esforç que fan cada dia amb els nostres fills)
3º En quant la decisió de paralitzar el trasllat a segut el més prudent ens pareix una presa de pel i una falta de respecte a el conjunt de aquesta comunitat educativa sr. Concejal diu que aquesta decisió es deguda a problemes tècnics, pues be, el dia 14 de juliol ens posarem en contacte amb el concejal i li tramitarem la nostra preocupació per el ritme que duien les obres de la parcel•la. Ell ens tramití tranquil•litat acarant-lo que si estaven parades era perquè els tècnics d’Alacant exigien un informe geològic del terreny que no ens preocuparem perquè els tècnics d’ajuntament ja esteve realitzant-lo i que la primera setmana d’ agost començaria el trasllat dels barracons, ens quedarem en el dubte, ja havien rebut informació que un dels problemes era que el formigó que se havia tirat era d’insuficient grossor, cosa que no li donarem massa importància,que tirat mes es solucionaria .El següent contacte que varem tindre amb el concejal el dia30 de juliol pel matí el quan ens informa que ja no ens traslladàvem, havien passat 15 dies que no teníem que preocupar-nos a la realitat actual. Esta ha segut tot el que puntualment hem estat informades.
El mateix dia 30 per la vesprada acudirem al pleno,la nostra sorpresa fou que en el orden del dia estava el “Plan del Bisserot” que finalment s’ aprovaria axó significa que els terrens en els quals es troba el 3º institut i adjacents serien de titularitat municipal.
Desde ací volen deixar clar que se ens ha estat penin el pel i manipulant per aquesta corporació municipal durant-ne tot el curs passat i que com varen fer saber al sr. Concejal no ens van a moure’s fins que no tinguem l’edifici definitiu, ací pues si ha algú l’urgien els terrenys on estem tindrà que esperar fins que ens instal•lem-nos en el edifici definitiu del 3º institut en el camí dels lladres.
Tot l’exposa’t en aquest comunicat ha estat deliberat en junta directiva de l’ampa del 3º institut.

Comentaris

Entrades populars