MESURES DEL CENTRE.

El claustre del professorat, reunit en sessió extraordinària el passat dimecres dia 18 de gener, i davant les constants agressions que estem rebent per part de la Generalitat en general i de la Conselleria d’Educació en concret, va acordar sumar-se a les mesures que ja han sigut preses en altres centres de la Comunitat Valenciana:

1. Enviar l’estat de comptes i la memòria econòmica del centre a 31/12/2011 no més tard del dia 30 del present mes, explicant a la Conselleria la greu situació econòmica en què es troba el centre.
2. No fer el pressupost per a l’any 2012 fins que no s’hagen rebut els diners pendents ni la comunicació sobre els ingressos del 2012. Actualment se li deuen al centre 40037,31€ corresponents als dos últims quadrimestres de l’any 2011, i t ampoc han sigut ingressades les beques de transport i les ajudes de llibres.
3. No assumir deutes que no es puguen pagar.
4. Denunciar la situació a la premsa i publicitar les mesures adoptades.
5. Informar de la situació als alumnes, pares, mares, AMPA i fins i tot l’ajuntament de la nostra localitat.
6. Dur a terme concentracions tots els dijous, dins el reciente del centre, des de les 12’00 fins les 12’10.
7. Penjar en lloc visible pancartes, on s’hi assenyale la situació econòmica real del centre, les quantitats no percebudes i d’altres amb el lema: “NO A LES RETALLADES DELS SERVEIS PÚBLICS. DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS EN EL CONSELL”.
8. No seguir endavant amb programes que depenen de la voluntarietat del professorat, i comunicar-ho a la Conselleria d’Educació.
9. Cessar les activitats extraescolars relacionades amb llocs relacionats amb els projectes de la Generalitat que han suposat la ruïna de la nostra comunitat: Terra Mítica, Ciutat de les Arts i les Ciències, Ciutat de la Llum, etc.
10. Organitzar la jornada cultural per als primers dies d’abril i dedicar-la a tractar les raons de la crisi, qui està pagant-la i com s’ha arribat a aquesta situació.


Per tot allò dit, volem pregar-los la seua col•laboració amb nosaltres, ja que s’ha intentat no produir cap perjudici al nostre alumnat, que és la raó del nostre treball, tot mantenint les activitats culturals o extraescolars que pugan suposar l’enriquiment dels seus fills i filles.

El claustre del professorat de l’IES 3 de Dénia

NOSALTRES TENIM QUE RECOLZAR JA QUE ES PER EL BE DELS NOSTRES FILLS

AMPA IES Nº3

Comentaris

+ Populares