FAPA


MANIFEST 10M12 CONTRA LES RETALLADES EN EDUCACIÓ

En la reunió de coordinació de Plataformes de Defensa de l’Ensenyament Públic del dilluns 7 de maig, es va acordar demanar la retirada del DL 1/2012 del Consell i que no siga aplicat el RDL 14/2012 del Govern en l’àmbit del País Valencià, i al mateix temps exigir la recerca d’altres polítiques per a eixir de la crisis que no afecten la qualitat dels serveis públics essencials com ara l’educació.

Les Plataformes reunides van acordar denunciar els perjudicis d’aquestes normes en l’educació i centres valencians que veuran els seus efectes en forma de:
           
Desaparició de programes específics com els d’incorporació de noves tecnologies a les aules i com a recursos per a l’alumnat.
Minva o desaparició de les ajudes i beques a l’estudi.
Reducció o eliminació de beques i ajudes al menjador i transport.
Augment generalitzat de nombre d’alumnes per aula.
Retard en la incorporació de professorat substitut.
Retard en l’ingrés de l’assignació econòmica dels centres pel seu funcionament ordinari.
Minva significativa dels serveis de manteniment i neteja de centres.
Congelació o reducció de l’oferta educativa de 0-3 anys.
Reducció, massificació i encariment dels ensenyaments post obligatoris (Adults, Idiomes, Conservatoris i Escoles d’Art)
Acomiadament de professorat.
Augment de la jornada lectiva del professorat en detriment d’altres activitats tan o més necessàries com el reforç, l’orientació i la tutela d’alumnat.
Desaparició de programes de reforç i compensació educativa.
Reducció de l’oferta d’opcions lingüístiques i formatives dels centres per a l’alumnat.
Reducció de l’oferta i retard dels nous títols de Formació Professional.
Eliminació generalitzada de batxillerats.
Reducció de l’atenció d’alumnat amb Necessitats Educatives Especials.
Congelació dels programes i projectes de construcció i adequació de centres.

Que, sense dubte, han d’afectar greument la qualitat del servei educatiu i contribuirà a augmentar els desequilibris, la desigualtat social i el fracàs escolar d’un empobrit sistema educatiu valencià que ni és origen ni ha contribuït a la desfeta econòmica que pateix la societat valenciana.

Comentaris

Entrades populars