MANIFESTACIÓ "PER L'ENSENAYMENT PUBLIC"
A TOTES  LES FAMILIES DEL CENTRE: 

Us informem i convoquem a acudir el pròxim dissabte 22 de setembre a les 18 h. des de les escalinates de l’IES JORGE JUAN (Alacant), a la MANIFESTACIÓ “Per l’ensenyament públic: més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat” 

Durant aquest estiu i al principi de curs hem patit i comprovat els efectes de les retallades als col·legis i als instituts i també a les famílies. A mode de resum hem patit:

  • La supressió d’una gran quantitat de línies de transport escolar.

  • La supressió de les ajudes al menjador escolar dels alumnes amb transport. Queda per veure qui pagarà el cost addicional dels que vagen amb el portaviandes.

  • La supressió del bono-llibre universal. Augment de l’IVA per als materials escolars.

  • La imposició d’un model plurilingüe que no garanteix la igualtat de competència en els dos idiomes oficials. 

  • La manca de pagament del bono-llibre, del transport i de les ajudes de menjador del passat curs.

  • L’augment del nombre d’estudiants per aula i la corresponent supressió de grups en tots els nivells. Acomiadament de gran quantitat de professores i  professors interins.

  • Supressió de grups de compensatòria, acollida, diversificació i desdoblaments.

  • Augment de dies necessaris per a obtindre un professor substitut en les baixes. 

  • L’augment del nombre d’hores lectives a les/als professores/professors que no dedicaran a altres activitats necessàries.  

  • Persistència de col·legis i instituts en barracons i amb instal·lacions insuficients i inadequades. 


VEIEM I COMPROVEM QUE LES RETALLADESS ENS AFECTEN A TOTES I TOTS.
FES-TE CÀRREC.
¡¡ MOVILÍZATE I ACUDEIX. ATUREM LES RETALLADES!!


A TODAS LAS FAMÍLIAS DEL CENTRO: 

Os informamos y convocamos a acudir el próximo sábado 22 de septiembre a las 18 h. desde las escalinatas del IES JORGE JUAN (Alicante), a la MANIFESTACIÓN “Por la enseñanza pública: más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad” 

Durante este verano y a primeros de curso hemos sufrido y comprobado los efectos de los recortes a los colegios y a los institutos y también a las familias. A modo de resumen hemos sufrido: 

- La supresión de una gran cantidad de líneas de transporte escolar

- La supresión de las ayudas al comedor escolar de los alumnos con transporte. Queda por ver quién pagará el coste adicional de los que vayan con el tuppers.

- La supresión del bono-libro universal. Aumento del IVA para los materiales escolares. 

- La imposición de un modelo plurilingüe que no garantiza la igualdad de competencia en los dos idiomas oficiales

- La falta de pago del bono-libro, del transporte y de las ayudas de comedor del pasado curso.

- El aumento del número de estudiantes por aula y la correspondiente supresión de grupos en todos los niveles. Despido de gran cantidad de profesoras y profesores interinos. 

- Supresión de grupos de compensatoria, acogida, diversificación y desdoblamientos

- Aumento de días necesarios para obtener un profesor sustituto en las bajas. 

- El aumento del número de horas lectivas a las/los profesoras/profesores que no dedicarán a otras actividades necesarias.

- Persistencia de colegios e institutos en barracones y con instalaciones insuficientes e inadecuadas.

VEAMOS Y COMPRUEBAMOS QUE LOS RECORTES NOS AFECTAN A TODAS Y TODOS.
HAZTE CARGO.
MOVILÍZATE Y ACUDE. PAREMOS LOS RECORTES!!

Comentaris

lupe ha dit…
Hola:
Mis hijos van en transporte de linea al instituto (4,20€/día), no en el escolar. Me gustaría saber que criterios siguen para adjudicar las plazas, pues somos familia numerosa, dos niños van al instituto y una al colegio, vivimos a más de 3 km en linea recta como exijen ahora. Si la enseñanza es obligotoria, pública y gratuita ¿porque tengo que pagar?
Me gustaría que contestasen al correo que les envié. GRACIAS

Entrades populars