ASSEMBLEAConvocatòria assemblea general IES Nº3


Es convoca Assemblea General a tots els pares i mares el pròxim divendres dia 28 d’octubre a les 19:45 h. en primera convocatòria i a les 20:00 en segona en el IES Nº 3

Amb el següent orde del dia:


1º) Lectura de l’acta anterior i aprovació si procedeix.
2º) Incorporació de nous membres a la junta directiva i eleccions al consell escolar
3º) Memòria d’Activitats Realitzades durant el curs 2010-2011
4º) Segur Escolar.
5º) Informació sobre la construcció de l’ institut.
6º) Prec i PreguntesDonada d’importància dels temes a tractar, preguem la màxima assistència.
En Denia, a 25 d’Octubre de 2011

Comentaris

Entrades populars