RESUM DE L' ASSEMBLEA DEL PASSAT DIA18 DE JUNY del 2010-06-19

Resum de l’Assemblea dels passat dia 18 de juny del 2010-06-19


En primer lloc el Director del Centre va explicar un dels punts d’ordre del dia:

Novetats curs escolar 2010-2011:

Desprès d’una reunió urgent de directors de centres de la comarca amb el Inspector Territorial d’Alacant, el dia 26 de maig el director del nostre centre en claustre de mestres i desprès amb el Consell Escolar va explicar a tots el assistents, els retalls que es faran per a el pròxim curs per part de la Conselleria D’Educació.
A: 1º ESO hi hauran 3 grups, 2 grups de valencià i 1grup de castellà, (segons les previsions del centre sempre s’havien demanat 4 grups, 2-2), tenim 70 alumnes que no han confirmat plaça en cap centre, per lo tant no saben si desprès ens concediran el grup de castellà que ens falta ja que els alumnes que no han confirmat plaça son del col•legi Montgò 40 i la resta de distins centres.
B: 2º ESO hi hauran 3 grups, 1 de valencià i 2 de castellà, aquest curs hi ha 2-2, si contem que en aquest curs hi ha dos classe de valencià i dos de castellà en primer, més el alumnes que repeteixen curs, vol dir que el curs pròxim tindrem en valencià una sobra de 5 alumnes segons marca la ràtio que son 30 alumnes per classe, i per la contra en castellà tenim 5 places vacants.
B. 3º ESO 2 grups de valencià i 1 grup de castellà
C: 4º ESO 1 grup de valencià i 1 grup de castellà.

El cas mes sagnant es troba es 2º ESO ja que debut a les condicions dels centre, es va fer uns càlculs matemàtics de metres que tenen els alumnes per poder estar en condicions en les aules i el resultat va ser de màxim 25 alumnes. Tot això es ta denunciat a inspecció territorial per part del centre.
Per part d’ampa volem donat el cas fer fotos en els alumnes en el aula i junt escrits denunciar-ho a on fera falta.

Més retalls per part de conselleria, el curs passat teníem 33 hores de reforç això comportava un desdoblega-me’n 6 assignatures cosa que amb el esforç per part del centre i mestres era un orgull per nosaltres, el pròxim curs tan sols ens donen 18 hores de reforç es adir els cursos de 3º i 4º ESO es queden sense tindre desdoblega-me’n

Mes retalls de compensatòria ens han retallat de tindre 15,30 mestres per a 7 instituts a tindre 2,30 mestres per a els mateixos instituts
Es a dir el pròxim curs tenim una previsió de 270 alumnes i menys recursos.

Per part del Director va explicar que ens han concedit el programa de qualificació i manteniment de sistemes microprocessadors de informàtica PQPI, aquest programa esta finançat pel govern centra per tal cosa poden fer-lo, esta destinat a alumnes que tenen entre 15 i 16 anys i tenen dificultats per poder obtindré el graduat en ESO.

Continuació es va llegir l’acta de l’assemblea anterior.

Desprès per part d’ampa es informa de les novetats per el pròxim curs del segur escolar
Que seran que els alumnes assegurats tindran un carnet amb les seves dades personal i el numero de pòlissa i nom asseguradora.
Es va explicar com van les actuacions del edifici definitiu, s’informa que el dia 23 de juny acaba el plaç per revisar tots el projectes de les empreses que pretenen concursar a la licitació de les obres i nombrar l’empresa adjudicatària de les mateixes, segons una companya que ha mantingut converses amb la regidora de urbanisme de l’Ajuntament
Desprès de nomenar l’empresa deu passar un mes per poder fer les altres empreses al•legacions, l’ajuntament no ha firmat per poder començar a urbanitzar la parcel•la, però donar el cas que per part de conselleria ja comencen les obres el Ajuntament es compromès a urbanitzar la parcel•la de l’istitut.

Es prega per part de tots els assistents, que quan l’ampa convoquen concentracions, manifestacions es col•laboren amb ells en tot el possible, ja que debut als temes que es tractaren en l’assemblea no es descarten mobilitzacions per part de tots.


AMPA IES Nº3 DÉNIA.

Comentaris

+ Populares