dissabte, 4 de juny de 2016

ASSEMBLEA GENERAL 07-JUNY-2016

A la atenció de les mares i els pares dels i les alumnes de l’IES3
Se’ls convoca a l’assemblea ordinaria el dia 7 de juny, dimarts a les 19:30 h. primera convocatòria, 20:00 h. segona convocatòria amb el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. La factura dels ventiladors ha ascendit a 5.000 euros (s’expliquen les raons) quan vam aprovar en l’assemblea anterior que pagariem un màxim de 3.700 euros. Et sotmet a votació si ens fem càrrec del total.
4. Es sotmet a votació si els diners dels socis de l’AMPA poden ser utilitzats per activitats comunes per a tot l’alumnat? Si és així:
Què us sembla que es debata en asamblea portar a cap actes o activitats que benefícien tot l’alumnat si el cost supera els 500 euros i s’acorde en junta si el cost és menor?
Si hi ha una situació puntual d’emergència contrastada amb Xavi i amb serveis socials podem actuar sense consultar a l’assemblea? Decidint-ho en junta.
5. Activitats esportives
7. Noves propostes: altres activitats extraescolars: teatre, escacs…
8. Informacions vàries: banc de llibres, bústia de reclamacions i suggeriments, diplomes, carnets…
9. Precs i preguntes