dilluns, 18 de maig de 2015

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL PER A 27 MAIG 2015
Es convoca a tots els socis, a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es celebrarà el pròxim dimecres 27 de maig a les 20 hores en primera convocatòria, i 20'15h. En 2a, amb el següent Ordre del dia:
1r.- Lectura i aprobació si procedeix de l'acta anterior.

2n.- Informació sobre subvenció activitats extraescolars, i millora per al pròxim curs. 3r.- Banc de llibres
4t.- Estat de comptes
5é.- Debat i votació sobre altres opcions de financiació i redistribució d'ingressos. 6é.- Renovació Junta Directiva

7é.- Precs i preguntes
L'Assemblea es realitzarà a la Sala d'usos múltiples.CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 27 DE MAYO
Se convoca a todos los socios, a la ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el próximo miércoles 27 de mayo a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20,15h. En 2a, con el siguiente Orden del día:
1o- Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2o- Información sobre subvención de actividades extraescolares, y mejora para el próximo curso. 3o- Banco de libros
4o- Estado de cuentas
5o- Debate y votación sobre otras opciones de financiación y redistribución de ingresos.

6o- Renovación Junta Directiva 7o- Ruegos y preguntas
La Asamblea se realizará a la Sala de usos múltiples.
LA JUNTA DIRECTIVA